Bill Gates in het oog van de storm

Bill Gates moeten we als oprichter van Microsoft (samen met Paul Allen) niet meer voorstellen. Microsoft en Apple brachten de wereld betaalbare personal computers (PC's), laptops en tablets.
Gepubliceerd op:
26/1/2021
Bill Gates
Auteur:
Norbert Vercauteren
Auteur:
Norbert Vercauteren
Volgende blog
Arrow

Van 1996 tot 2007, met uitzondering van 1997 was Bill Gates de rijkste mens op aarde.

In 2019 werd hij dat even opnieuw, ondanks het feit dat hij in een tijdspanne van 25 jaar, 54 miljard dollar van zijn fortuin doneerde aan goede doelen. Zonder dat gebaar zou hij vele jaren meer onafgebroken de rijkste op aarde zijn gebleven.

Bill Gates zet zich in voor een betere wereld

Hoe het allemaal begon

Het begon allemaal met onderstaande titel van een krantenartikel uit 1997.

For Third World, Water Is Still a Deadly Drink

Bill schreef naar zijn vader.

Dad, maybe we can do something about this.

Het eerste vaccinatie-project

In datzelfde jaar (1997) trok hij naar India om daar kinderen het poliovaccin toe te dienen. Hij droomde van een polio-vrije wereld.

Sindsdien tracht hij onvermoeibaar overal in de derde wereld de kindersterfte terug te dringen door vaccinatie.

Meer dan vaccineren alleen: The Gates Foundation (1994)

In 1994 riep Bill Gates de Gates Foundation in het leven, ze werd geleid door zijn vader William H. Gates.

De goede doelen beperkten zich niet tot vaccineren alleen. De Foundation initieert projecten:

 • Ter verbetering van de gezondheid van de wereldbevolking
 • Om extreme armoede in de wereld en armoede in de VS te bestrijden
 • Om kinderen in de armere landen meer kans te bieden op onderwijs en specifiek in de VS het hoger onderwijs meer toegankelijk te maken voor achtergestelde groepen
 • De toegang tot de informatietechnologie in de VS bevorderen

The Bill & Melinda Gates Foundation (1999)

In 1999 werd de Foundation omgedoopt tot de 'Bill & Melinda Gates Foundation - Strategic investment Fund'.

Laat je niet misleiden door de naam 'Strategic investment Fund'. Hier wordt niet geïnvesteerd om geld te verdienen. Voor de Foundation is de return in dollar $ 0.

Het is belangrijk om te beseffen dat Gates via deze 'investeringen' tientallen miljarden dollars (1/3 van zijn persoonlijk bezit) gewoon weggeeft.

In 2008 trok Bill zich terug uit Microsoft om zich volledig met de Foundation te kunnen bezighouden.

Via de Foundation geeft hij uit eigen zak 54 miljard $

Wil je de projecten van de Foundation meer in detail leren kennen klik dan hier.

De beleggingen van de Foundation en van Bill Gates persoonlijk

Het is voor de hand liggend dat een organisatie, dus ook de Foundation, zijn nog niet gebruikt kapitaal belegt. Het kapitaal van de Foundation wordt belegd in aandelen van 24 verschillende bedrijven.

De volgende 5 vertegenwoordigen 80% van de waarde ervan:

 1. Berkshire Hathaway (59.43%)
 2. Waste Management Inc (6.95%)
 3. Canadian National Railway (6.07%)
 4. Caterpillar Inc (5.49%)
 5. Wal-Mart Stores  (4.22%)

Geen enkele daarvan is farmacie. Ook van de 19 andere participaties is er geen enkele die medicijnen of vaccins ontwikkelt of produceert.

Alleen via Berkshire Hathaway (marktkapitalisatie 540 miljard met 4,1% farmacie-aandelen) is de Foundation voor 2,3% van zijn vermogen belegd in de farmaceutische industrie. Zij wordt dus niet rijker door het gebruik van medicijnen en vaccins te promoten. Zij doet wel schenkingen om onderzoek naar nieuwe of verbeterde medicijnen en vaccins te bevorderen.

De samenstelling van de persoonlijk portfolio van Bill Gates heb ik niet volledig kunnen achterhalen. Wat we wel weten is dat hij nog voor iets meer dan 50 miljard dollar aandelen heeft in Microsoft en dat van de overige 70 miljard dollar er een aanzienlijk deel (50 à 60%) belegd is in Berkshire Hathaway (bij zijn goede vriend Warren Buffet). Zo blijft er nog een goeie 30 miljard over. Hiermee kan hij de miljarden die hij weggeeft niet terugverdienen.

Publiekelijk zwaar beschuldigd

Bill Gates is in bepaalde pers en op sociale media de kop van jut. I.p.v. dat hij geprezen wordt voor het met miljarden financieren van goede doelen, wordt hij er van beschuldigd zijn liefdadigheid te misbruiken om:

 • Bakken geld te verdienen
 • Er naar te streven de mensheid te controleren en te manipuleren en van zijn vrijheid te beroven
 • Op niet koosjere wijze de wereldbevolking te willen verminderen
Als beschuldiging kan dat wel tellen!

Waarom wordt Gates gewantrouwd en aangevallen?

Het is verrassend dat Bill Gates wordt gewantrouwd op drie kwaliteiten die normaal als positief gezien worden.

 1. Hij is superrijk
 2. Hij is een groot weldoener
 3. Hij heeft een klare kijk op situaties en heeft visie

Zijn tegenstanders formuleren dit anders:

 1. Hij  behoort tot het kransje superrijken dat de mensheid in zijn macht houdt
 2. Hij is de grootste voorstander van wereldwijd vaccineren om de farmaceutische industrie en zichzelf te verrijken en de wereldbevolking uit te dunnen
 3. Hij wist in 2015 al dat er een wereldwijde levensbedreigende pandemie (corona 2020) zou uitbreken, en er miljarden vaccins zouden nodig zijn

Wie zijn z'n belagers?

Ik hoor je zeggen, de complotdenkers. Dat is inderdaad zo. Maar 'de' complotdenker bestaat niet.

Mensen die in samenzweringstheorieën geloven, vind je in vele hoeken van de maatschappij en je vindt ze in gradaties. Complotdenken gaat altijd over wantrouwen, macht, verlies van vrijheid en weerspiegelt ook onmacht en angst.

De belagers van Gates moeten we vooral zoeken bij volgende categorieën:

 1. Zij die menen dat een kransje superrijken zoals de Rockefellers, de Rothschilds, de Morgans (jawel van JP Morgan Chase)... en ook Gates, de mensheid in zijn macht houdt
 2. Zij die die minder begoed zijn en onmachtig de grote sier en luxe van de superrijken moeten aanschouwen
 3. De strenggelovige conservatieve geloofsgemeenschappen, de 'Voorzienigheid' lost alles op
 4. Zij die eerder de natuurgeneeswijzen aankleven en de farmacie zien als brute commerce

Bill Gates: een gedroomd doelwit

Bill Gates is superrijk en hartstochtelijk voorstander van vaccinatie op grote schaal. Hij zet wereldwijd vaccinatieprogramma's op om miljoenen te vaccineren, vooral kinderen in de derde wereldlanden. Een gedroomd doelwit voor ''complotdenkers'.

Superrijk en Supervaccer

Enkele citaten uit de pers:
Reformatorisch Dagblad (Nederland, 20 oktober 2020): foto met voor zich sprekende tekst op deze link.
"... is een hartstochtelijk voorstander van vaccins en sprak in 2015 al over een wereldramp.
Bij de Stichting Vaccinvrij (NL) lezen we:

"Bill Gates staat aan de basis van wereldwijde (verplichte) vaccinatieprogramma's en een wereldbestuur."

In hetzelfde artikel lezen we onder een foto van Bill Gates

"Zou hij het coronavirus gepland hebben? En wat voor duistere bedoelingen heeft hij met een vaccin tegen corona?"

Merk op:

 • Tegenstanders van vaccinatie vanuit een strenge geloofsovertuiging (Reformatorisch Dagblad) trekken zijn integriteit in twijfel door eigenbelang te suggereren (zonder bewijs)
 • Stichting Vaccinvrij beschuldigen hem eveneens zonder enig bewijs, macht over de wereld na te streven

Gaf Gates aanleiding?

Hierboven hebben we gezien dat Gates in 1997 'gepakt' werd door het leed van kinderen in de derde wereld. Sindsdien zet hij zich onvoorwaardelijk in om hun welzijn en gezondheid te verbeteren. Eén van de middelen daartoe is vaccinatie.

Gates wil de aangroei van de wereldbevolking stoppen

De aarde raakt overbevolkt. Gates stelt dat als er in de derde wereldlanden minder kindersterfte is, er ook minder kinderen zullen 'gemaakt' worden. Dit zou bijdragen tot het afremmen van de bevolkingsaangroei. Om dit te bereiken zet hij grootschalige vaccinatie-programma's op. Of deze stelling juist is?

Naast het vaccineren, zet hij in die landen ook projecten op ter verbetering van de algemene levensomstandigheden, de gezondheidszorg en de educatie.

Het is wel een feit dat een betere levensstandaard inclusief gezondheidszorg, ook een vermindering van de kindersterfte èn van het aantal kinderen per gezin tot gevolg heeft. Anderzijds stellen we vast dat de wereldbevolking explosief is gegroeid samen met een betere levensstandaard en een betere gezondheidszorg. Mensen worden alsmaar ouder.

Complotdenkers demoniseren hem en geven zijn uitspraken voor het "streven naar een verminderde aangroei van de wereldbevolking" met opzet onjuist weer als "het verminderen van de wereldbevolking door vaccinatie". Wat helemaal iets anders is dan wat hij heeft gezegd.

De voorspelling van Gates

The next outbreak? We're not ready

In 2015 zei Gates n.a.v. de uitbraak van het ebolavirus, dat de mensheid niet voorbereid was op een grote pandemie, dat het virus zich via de lucht zou verspreiden en dat er weleens miljoenen doden zouden kunnen vallen. Hij deed dit in een speech met als titel:  "The next outbreak? We’re not ready".

Is Gates helderziend?

Sommigen vinden het ongelooflijk dat Gates een pandemie als het grootste gevaar zag voor de wereldbevolking voorspelden en dat we nu effectief te maken krijgen met het coronavirus. Zonder enig concreet bewijs verdenken zij hem er zelfs van het virus te hebben gefabriceerd en verspreid, om zich zo, via massale vaccinatie, te verrijken.

Gates schat de situatie glashelder in, het staat in de sterren geschreven

Nochtans, als je onderstaand overzicht leest, dan moet je niet superslim zijn om te besluiten dat pandemieën van alle tijden zijn en we er bijgevolg in de toekomst nog mogen verwachten. Als je daarenboven weet dat de wereldbevolking de laatste 100 jaar zeer explosief is aangegroeid, dan weet je ook dat pandemieën niet alleen steeds meer waarschijnlijk worden, maar dat er ook een groter aantal doden zullen vallen.

En het verspreiden door de lucht? De meest voorkomende virussen verspreiden zich door de lucht (hoesten, niezen). Dat is niks nieuws.
Overzicht van grote pandemieën in de geschiedenis:

Pokken

De eerste gekende grote uitbraken dateren van de de Middeleeuwen (1500) en woedden bijna 500 jaar met in totaal zo'n 300 à 400 miljoen doden, 60 %van de getroffenen overleed.
Sinds de tweede helft van de jaren zeventig van vorige eeuw is de ziekte door een uitgebreide wereldwijde vaccinatiecampagne niet meer voorgekomen.

Cholera

eerste uitbraak 1817 (India) met een 2° golf in 1848/1849. Er waren nog cholera uitbraken in 1917 (Jemen) en 1919 (Mozambique).

Pest (zwarte dood)

430-326 v.Chr.: pest in Athene
1330 - 1700: 200 miljoen doden
Vandaag komt de pest nog zeer sporadisch voor. De ziekte is nog niet volledig uitgeroeid.

Spaanse griep

1918 - 1919: een gemuteerd varkensvirus uit China. Het aantal doden ligt ergens tussen de 20 à 200 miljoen.

Aziatische griep

1956 - 1958: 1,1 miljoen doden

Hongkong griep

1968 - 1969: 1miljoen doden

Malaria

Bestaat al minstens 5.000 jaar. In onze tijd worden jaarlijks 200 à300 miljoen mensen besmet en vallen er nog altijd zo'n 400.000 doden/jaar.

Recent:

ebola ( 1976), HIV (1980), en Sars-virussen met minder dodelijke varianten in 2003 ,2008, 2012.
Covid-19  (SARS-CoV-2)
stand half januari 2020
100 miljoen besmettingen
2,15 miljoen doden

Gates is de grootste privé-donateur in de strijd tegen het corona virus. Hij financiert deze strijd nu met absolute voorrang. Andere projecten met o.a. de strijd tegen ebola en HIV, zet hij nu even op de tweede plaats.

Chip in corona vaccin

Voor Bill Gates zijn computers en chips alledaagse kost.

Een bijkomende beschuldiging, is de insinuatie dat samen met de corona-test of met het vaccin een nano-chip wordt ingebracht. Hiermee zou 'men' je doen en laten kunnen controleren en zelfs 'sturen'. Men gaat zelfs zover dat het daarom is dat het 5G-netwerk absoluut moet worden doorgedrukt. Ook in deze wordt met de vinger naar Gates gewezen.

Deze bewering houdt totaal geen steek. Er bestaat momenteel geen enkele chip die via een naald in het lichaam kan worden aangebracht. Dat dit zou gebeuren via een corona-test is al even absurd. Bij deze test wordt alleen oppervlakkig wat lichaamsvocht afgenomen, zonder prik of zonder kwetsuur. Als men al iets zou achterlaten dan is dat bij één keer snuiten of bij de eerste niesbui zo weer weg.

Epiloog

Hoge bomen vangen veel wind

Je geeft 1/3 (54 miljard dollar) van je bezit weg aan goede doelen allerlei en je krijgt daar niets voor terug, ook niet via belangen in bedrijven. Hoe kan je jezelf dan in godsnaam via deze schenkingen verrijken?

Je bent niet dom. Je weet dat dodelijke pandemieën met de regelmaat van de klok voorkomen. Je stelt vast dat daar miljoenen soms wel een paar 100 miljoen mensen aan dood gaan, meer dan in een oorlog. Je weet ook dat de meest voorkomende virussen zich verspreiden via de lucht. Maar je stelt vast dat er geen adequaat plan is om deze levensbedreigende catastrofen aan te pakken. Ben je dan een helderziende als je hierop de aandacht trekt? Of zie je gewoon helder wat anderen niet zien?

In je drang om vooral mensen in de derde wereldlanden veel leed te besparen, ben je misschien wat te hartstochtelijk in je aanpak. Wil je misschien teveel vaccineren. Je vergeet dat er mensen zijn die daar anders tegenaan kijken dan jij. Die vinden dat je voor het goed op lange termijn, in sommige gevallen de natuur ook zijn werk moet laten doen. Heb je dan slechte bedoelingen? Of ben je gewoon te voortvarend en is het goed ook eens naar valabele argumenten van anderen te luisteren?

Superrijk zijn is al genoeg om te worden gewantrouwd. Sommigen gaan verder en worden  je vijand. Ze insinueren en liegen om je te bestrijden, maar voeren geen enkel concreet bewijs aan. Op een gratuite manier ondermijnen ze je reputatie en maken ze je verdacht. En toch doe je voort met wat je denkt dat goed is.

Door duizend keer eenzelfde leugen te vertellen wordt ze een waarheid