Wat is Google Analytics?

Google Analytics is een gratis tool van Google, dat je in staat stelt om vrijwel alle activiteiten die op je website plaatsvinden te volgen en gedetailleerd weer te geven. De gemeten informatie wordt overzichtelijk vastgelegd en verwerkt in statistieken.

Wat kan je er mee meten?

Aan de hand van de verzamelde gegevens en de statistieken, kan jij of de webmaster reclamecampagnes uitzetten of je website aanpassen aan het gedrag van de bezoekers. Door Google Analytics te gebruiken samen met Google Adwords, wordt het  eenvoudig om reclamecampagnes te beoordelen en zo nodig aan te passen.

Wat kan je er mee meten?

Onderstaande opsomming geeft een idee van wat met Google Analytics kan worden gemeten en verwerkt in duidelijke rapporten en statistieken.

 • hoe komen bezoekers op mijn website terecht? (zoektermen - zoekmachine? doorklikken op een link bij bezoek aan een ander website? Advertenties - Adwords? sociale media? directe ingave van het website adres?)
 • komen bezoekers na een eerste bezoek terug? Hoeveel keer?
 • hoeveel nieuwe en terugkerende bezoekers heb ik per dag, per week, per maand… en is dit meer of minder dan in een vorige vergelijkbare periode?
 • Hoe lang blijven bezoekers op mijn website?
 • Hoeveel en welke pagina’s worden per sessie bezocht en voor hoelang?
 • Wat is het bounce-percentage? (bouncen: heel snel wegklikken, de website binnen een paar seconden terug velaten zonder enige actie te hebben ondernomen)
 • hoeveel bezoeken leiden tot acties (contacteren, offerte aanvragen, inschrijven nieuwsbrief, nieuwe account aanmaken, toegevoegen aan winkelkarretje, aankoop…)
 • Wat is de verhouding mobiel tegenover bezoek op laptop/pc?
 • Welke leeftijdscategorieën bezoeken mijn website?
 • Wat is de geografische spreiding van mijn bezoekers (Taalgebonden? Regionaal? Internationaal: Europa, VS…?)
 • Welke invloed hebben bijvoorbeeld reclamecampagnes, het toevoegen van nieuwe producten, nieuwe blogteksten… op het aantal bezoekers en hun gedrag?

Om je website en je marketingcampagnes te evalueren en te optimaliseren is Google Analytics dè aangewezen tool.

Het doel: meer bezoekers en meer acties

De verzamelde informatie en de statistische analyse kan aanleiding geven tot:

 • het aanpassen van delen van de website aan het gedrag van de bezoeker
 • het opzetten van reclamecampagnes.

Google Analytics

Bekijk en analyseer de statistieken van je website
Bekijk Website