Wat is Google Tag Manager?

Google Tag Manager is een gratis tool van Google, waarmee je zelf eenvoudig tags kunt toevoegen aan je website.
Gepubliceerd op:
24/10/2019
Google Tag Manager
Auteur:
Norbert Vercauteren
Auteur:
Norbert Vercauteren
Volgende blog
Arrow

Wat is Google Tag Manager?

Alles begint eigenlijk bij de term tag management op zich. Om bepaalde acties/gebeurtenissen te kunnen meten op een website, moet je in principe hiervoor specifieke stukjes code in de HTML-structuur plaatsen, de tags genaamd. Deze stukjes code kunnen dan op hun beurt data capteren én doorsturen naar rapportage tools, zoals Google Analytics.

Het proces om deze tags aan te maken en te integreren gebeurde vroeger door IT’ers en developers door handmatig stukjes code in een websitestructuur te plaatsen. Het kostte soms veel tijd om dit telkens heen en weer te laten gaan naar of Development. GTM is een tool die hier net een oplossing voor biedt. Je kan hier als marketeer zélf in een gebruiksvriendelijk interface vrij eenvoudig deze tags zelf aanmaken, zonder dat codeerskills nodig zijn.

" veel te weinig mensen kennen Google Tag Manager (GTM). Ze weten niet wat het is en nog minder welke grote voordelen en profijt het gebruik ervan, voor hun marketing kan betekenen. "

Big Brother is watching!

Iedereen die op internet actief is, ondervindt het dagelijks. Je surfgedrag wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Je krijgt advertenties en boodschappen die verband houden met je recent surfgedrag.

Hij doet dit via “tracking”

Tracking is het surveilleren, meten, verzamelen en analyseren van gedragingen en acties van websitebezoekers. De via tracking verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar een derde partij, in dit geval Google, waar ze worden opgeslagen als “data sources”

Ook de tools waar de tags naar verwijzen, bijv. Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Floodlight, Linkedln ... worden ook als “data sources” opgeslagen in het geheel en gekoppeld aan de “data source” met de getrackte info.

Hij gebruikt hiervoor “tracking tags”

Trackingtags zijn stukjes code die aan je hele site of aan afzonderlijke pagina’s worden toegevoegd.

Zij zorgen niet enkel voor tracking en het opslaan van de data, maar refereren ook naar achterliggende tools voor analyse (bijv. Google Analytics, Facebook Pixel, Floodlight, Linkedln) en het uitrollen van marketingacties (bijv. gericht adverteren via Google Ads).

Ook deze tools worden opgeslagen als “data sources” en in één geheel samengebracht met de “data sources” met getrackte info.

Er bestaan zeer veel verschillende tags, die allemaal andere gegevens verzamelen en analyseren, van Google maar ook van anderen.

Heb jij een website? Dan moet jij Big Brother worden

Als je een website hebt dan wil je steeds meer bezoekers. Je wil dat ze lang op je site actief blijven en op alle clickbare items ook effectief clicken. Heb je een webshop dan wil daarenboven dat ze allemaal kopen en liefst nog veel ook.

Om dit te bereiken moet je zelf Big Brother worden. Dit wil zeggen je moet van alles te weten komen over je bezoekers en hoe ze zich op je website gedragen.


 • Wie zijn je bezoekers?
 • Hoeveel bezoekers heb je per dag/week/maand?
 • Hoe evolueert dit aantal in de tijd?
 • Hoe lang duurt een bezoek?
 • Wat is het bouncepercentage(*)?
 • Welke pagina’s veroorzaken de meeste afhakers?
 • Welke pagina’s worden veel en welke worden weinig of niet bekeken?
 • Op welke pagina’s blijft men het langst “hangen?
 • Hoeveel paginaweergaves heb je in welke periode?
 • Krijg je veel vragen voor bijkomende info?
 • Welke producten worden het meest bekeken of verkocht?

(*) Een bounce is verlaten van je website na het bezoek van slechts één enkele pagina.

Hiervoor ga ook jij “trackingtags” inzetten en dan ben jij Big Brother

Eens je hebt bepaald welke gegevens je wil meten en analyseren, ga je hiervoor de geschikte trackingtags inzetten. Zij gaan ervoor zorgen dat je

 • meet wat je wil weten
 • verhelderende analyses kan maken
 • je website of bepaalde pagina’s ervan kan verbeteren
 • desgewenst automatisch gepersonaliseerd kan adverteren (bijv. Google Ads) of marketingacties kan ontplooien

Google Tag Manager helpt Big Brother

Google Tag Manager (GTM) is enkel een managing systeem.

Het doet enkel aan opslag en managing van ‘third-party’ code. Er worden geen analyses gedaan en ook geen rapporten gegenereerd.

Het verschilt dus compleet van tools zoals Google Analytics, waar het uitvoeren van analyses en het genereren van rapporten, kernfuncties zijn.

Google Tag Manager (GTM) is een gratis tool (tag management systeem). Het biedt via een dashboard een platform om verschillende types tags, snel op vrij eenvoudige wijze, op je website of een pagina in te zetten, te managen en up te daten, zonder dat je daarvoor de broncode van je site of page moet wijzigen.

Het brengt, de voor je site of een pagina ingezette tags en gemeten data, samen in één “container”. Deze container bevat bijgevolg alle elementen voor een verregaande analyse en voor het uitvoeren van de er uit voortvloeiende acties.

Zonder GTM moeten al de gebruikte tags door de webdeveloper geprogrammeerd worden in de broncode. Dit is omslachtig, tijdrovend en kostelijk.

Een voorbeeld

In het voorbeeld hieronder bevat de “container” gemaakt met GTM:

 • Data Source 1: info door tracking verzameld op je website,
 • tagcode : Java Script, Tracking Pixels
 • Data Source 2: Google Analytics, Google Adwords,... (ingezet via de tagcode).
  Via bijkomende tagcode kunnen via GTM-dashboard,meerdere Data Sources met andere doeleinden, worden toegevoegd.

Is het installeren en het gebruiken van GTM gemakkelijk?

Vooraf

Je dient onderscheid te maken tussen

 • het éénmalig installeren van GTM als tool
 • het managen van de tags met GTM
 • het efficiënt gebruik van de door de tags ingestelde programma’s (Google Analytics, Google Adwords, Facebook Pixel...)

Installeren van GTM

Om GTM als tool op je website te krijgen is een “éénmalige installatie” nodig. Alhoewel dit op zich niet zo moeilijk is, laat je het toch best doen door je webdeveloper. Het moet slechts éénmalig gebeuren. Het is de basis die best foutloos is.

Managen van de tags

Via het GTM-dashboard toevoegen of verwijderen van tags, waarbij automatisch de bijhorende analyse en marketingprogramma’s worden geïnduceerd, is inderdaad eenvoudig. Als je het één keer voor één tag hebt gedaan, kan je het voor alle tags Maar er is meer...

Als je een tag hebt toegevoegd moet je ook triggers(1) en variabelen(2) instellen.

 • triggers(1): vertelt GTM wanneer en hoe “to fire” a tag
 • variabelen(2): Bijkomende informatie die GTM kan nodig hebben om de tag en de trigger te laten werken.

Wil je “event tracking” doen, dan moet je toch enige kennis hebben van wat events zijn en hoe bijvoorbeeld Google Analytics werkt, welke data je met events kan tracken, hoe de rapporten in GA er uitzien en hoe je categoriëen, acties en labels te benoemen.

Wil je Facebook Pixel inzetten (tag toevoegen via GTM is vrij makkelijk), dan moet je toch min of meer verstaan hoe FP werkt.

Kennis en efficiënt gebruik van de ingestelde analyse en marketing programma’s

Het vermogen om met de analyse- en marketingprogramma’s, die met de met GTM ingestelde tags worden geïnduceerd efficiënt te gebruiken, heeft niets te maken met GTM. Het is ook niet het doel van GTM.

Het verwerven van grondige kennis van bijv. Google Analytic, Google Ads, Google Optimize, Facebook Pixel, Floodlight, Linkedln, Twitter... of één van de vele anderen Stat los van GTM is een op zichzelf staande opdracht.

Besluit

Niettegenstaande het managen van meerdere tags in GTM op zich “gemakkelijk” is, moet je toch rekening houden met een leercurve. Zoals hierboven beschreven heeft dat vooral te maken met instellingen en kennis van de analyse- en marketingprogramma’s.